O nas

Klub Mamy i Taty  to przyjazne miejsce, które tworzą wspólnie rodzice wychowujący dzieci, bazując na własnych zasobach i umiejętnościach. Klub  daje możliwość spotkania się z innymi rodzicami, tworzenia grup wsparcia, dzielenia się problemami dotyczącymi rodzicielstwa i wychowywania dzieci.

Główną ideą przyświecającą projektowi jest pozytywne rodzicielstwo, które  wzmacnia rozwój dziecka. Bliskie są nam idee rodzicielstwa bliskości i wychowania bez przemocy poprzez kształtowanie więzi emocjonalnych rodzic – dziecko. W Klubie w trakcie organizowanych zajęć i warsztatów staramy się je propagować. Celem Klubu są także spotkania edukacyjne ze specjalistami zajmującymi się tematyką wychowania i rodziny. Klub  to miejsce wzmacniające rodziców w przestrzeni społecznej, pobudzające ich aktywności i energię twórczą. Wspólne i kreatywne spędzanie czasu z dzieckiem wpływa zarówno na jego prawidłowy rozwój, jak również aktywizuje rodziców. Szczególnie małe dzieci wymagające nieustannej opieki mogą być motorem odkrywania przez rodziców swoich pasji i umiejętności wykorzystywania codziennych sytuacji do wspólnego odkrywania i uczenia dziecka świata, relacji, uczuć.

Klub to również czas, który spędzamy razem ze swoimi dziećmi, poznajemy prawidłowe wzorce wychowawcze i odnajdujemy siebie w roli rodzica. I w końcu Klub to miejsce, gdzie nasze dzieci dobrze się bawią, a my wraz z nimi!

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do wzięcia udziału w zajęciach! 

           
                           

      

Wyszukaj
Instagram

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa