LOGOharce

LOGOHARCE

Zajęcia wspierające rozwój mowy dla dzieci w wieku od 12 miesięcy do trzech lat. Skierowane do dzieci, których mowa rozwija się prawidłowo, jak i tych, które wymagają wsparcia w tej sferze. Podczas zajęć bawimy się przy muzyce, śpiewamy piosenki, prowadzimy różnorodne ćwiczenia słuchowe oraz usprawniamy narządy mowy. Towarzyszą nam zabawy paluszkowe, rymowanki, elementy symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania prof. Cieszyńskiej, a także aktywności rozwijające motorykę małą. Przede wszystkim uśmiech i dobra zabawa! Rodzic/opiekun towarzysząc dziecku w zajęciach może inspirować się, jak pozytywnie wpływać na rozwój mowy pociechy. 
 
Zajęcia prowadzi Ewelina Karolkiewicz- mama Natalki i Tomka. Logopeda, pedagog i nauczyciel języka angielskiego. W Klubie prowadzi „Logoharce” i konsultacje logopedyczne. Pracuje w jednym z warszawskich przedszkoli prowadząc diagnozę i terapię logopedyczną dzieci oraz zajęcia z języka angielskiego.

Terminy zajęć: piątek 12:00

Miesięczny karnet – 30 zł x liczba spotkań w danym miesiącu
Opłata za jednorazowe zajęcia 35 zł

Dodatkowe informacje i zapisy: zapisy@klubmamyitaty.pl

* W przypadku nieobecności na opłaconych zajęciach, gdy zostanie ona zgłoszona (osobiście, telefonicznie lub mailowo) najpóźniej w dniu poprzedzającym spotkanie, będzie przysługiwał zwrot 50% niewykorzystanej opłaty. Zwrot nastąpi wyłącznie w formie odliczenia od karnetu wykupionego na kolejny miesiąc. W przypadku nie zgłoszenia nieobecności na zajęciach opłata poniesiona za zajęcia jest opłatą za rezerwację i nie jest zwracana. 

Wyszukaj
Facebook
Prażka

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa