Angielski

Klubowe zajęcia z językiem angielskim są organizowane we współpracy ze szkołą językową Speak Art.

Firma speak ART dysponuje autorskim programem nauczania dla przedszkolaków w wieku 3- 6 lat oraz dla grup żłobkowych. Programy pisane są w oparciu o wyznaczniki Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz standardy Wydawnictwa Językowego Macmillan.
Współpracujący ze speak ART metodyk dba o wysoki poziom programów, które są realizowane w żłobkach, przedszkolach i szkołach. Ponadto programy są sprawdzane, weryfikowane i dostosowywane do norm podanych przez lidera w nauczaniu języków obcych, Macmillan Education.

Program nauczania jest napisany na 10 miesięcy nauki- cały rok szkolny. Każdy miesiąc nauki ze speak ART, to początek nowej przygody w języku angielskim. Do poszczególnych miesięcy, metodyk speak ART, przypisuje dany temat. Miesięczny program obejmuje projekty tematyczne, kulturowe, artystyczne, plastyczne, multimedialne, a także elementy dramy dla najmłodszych. Każdy z działów programu opracowywany jest przez specjalistę w branży- oprawą plastyczną i artystyczną zajmuje się animator kultury, a zajęcia poświęcone dramie przygotowuje pedagog teatru.

Lektorzy speak ART są wyposażeni w profesjonalne materiały dydaktyczne do nauki języka angielskiego Dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym. Materiały są dopasowane do poszczególnych działów tematycznych, tak aby każdego miesiąca zaskakiwać Dzieci i motywować je do odkrywania świata w języku angielskim. Poza komponentami kursów proponowanymi przez Macmillan Education korzystamy z wyjątkowego zaplecza materiałów dydaktycznych speak ART.

Podczas zajęć z języka angielskiego jesteśmy małymi aktorami, kucharzami, artystami, geografami, podróżnikami, kulturoznawcami, lektorami etc.- razem z Dziećmi wcielamy się w każdą rolę aby poznać, zrozumieć i polubić otaczający nas świat w języku angielskim.

Terminy zajęć:

  • WTOREK 16:30

Miesięczny karnet – 30 zł x liczba spotkań w danym miesiącu
Opłata za jednorazowe zajęcia 35 zł

Dodatkowe informacje i zapisy: zapisy@klubmamyitaty.pl

 

* W przypadku nieobecności na opłaconych zajęciach, gdy zostanie ona zgłoszona (osobiście, telefonicznie lub mailowo) najpóźniej w dniu poprzedzającym spotkanie, będzie przysługiwał zwrot 50% niewykorzystanej opłaty. Zwrot nastąpi wyłącznie w formie odliczenia od karnetu wykupionego na kolejny miesiąc. W przypadku nie zgłoszenia nieobecności na zajęciach opłata poniesiona za zajęcia jest opłatą za rezerwację i nie jest zwracana. 

Wyszukaj
Facebook
Stowarzyszenie
Prażka

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa